Det är inte alla hästälskare som har möjligheten att bygga ett eget stall. Men det är fler som har möjligheten än vad de kanske själva är medvetna om som kan bygga ett stall.  Det kan dock vara stora skillnader mellan olika delar av landet.

Det första man bör göra om man vill ha ett stall på sin tomt är att kontakta länsstyrelsen i sitt län. Man måste nämligen ansöka om förprövning för bygget, vare sig man bygger om eller till stallet, eller bygger ett helt nytt. Det här gäller även om man anpassar en befintlig byggnad till ett nytt syfte – t.ex. när man bygger om en ladugård till ett stall. Det räknas också som ombyggnad om planlösningen förändras.

Vilka tillstånd som behövs beror på hur stort stallet ska bli. Om stallet ska rymma fem hästar eller färre så behövs inga speciella lösningar för gödselhantering, men om det rör sig om mellan sex och tio hästar räcker det med en gödselplatta med kanter. En gödselplatta kan räcka även om gården har fler än tio hästar, men då ska den klara att lagra gödsel i minst åtta månader. Så fungerar det åtminstone i Göteborg. Mer om reglerna som gäller i rikets andra kommun finns att läsa här.

Man kan behöva söka bygglov för att bygga ett stall, även om det är långt till närmaste granne. För det mesta är det inga problem att få bygglov, men bedömningen påverkas bl.a. av vilken typ av fastighet det rör sig om, och om det har funnits ett stall på platsen eller i närheten tidigare.

Att bygga ett nytt stall är dyrt, och det kan vara billigare att omvandla en befintlig byggnad på gården till ett stall. Vanligast är att man bygger om en ladugård till ett stall, och då måste man följa reglerna gällande mått på boxar, takhöjd m.m.