Hästen har varit en viktig följeslagare för människan genom historien: i krig och i fred, på upptäcktsfärder och i vardagen. Idag är hästen inte lika nödvändig, men för den skull är den inte mindre viktig.

Hästen har haft stor betydelse för Sverige, inte minst för transporter. Skogen har länge varit en av vårt lands viktigaste naturresurser, och innan maskinerna gjorde sitt intåg i skogsbruket var det i stor utsträckning hästar som drog timmerlassen.

Idag ser det annorlunda ut, men det betyder inte att hästar är en ovanlig syn i landet.  På många håll i världen minskar antalet hästar, enligt FN-organet FAO:s uppskattningar. I Sverige går utvecklingen dock åt andra hållet.  Man ska dock vara lite försiktig med FAO:s statistik, eftersom de tycks ha underskattat antalet hästar i Sverige ganska mycket. Jordbruksverkets undersökning från 2010 visade att det fanns 362 700 hästar i landet. Det är mer än tre gånger fler än vad FAO kom fram till.

I Sverige finns det flest hästar där det finns flest människor. På länsnivå finns det flest hästar i Västra Götaland, följt av Skåne och på tredje plats kommer Stockholm. Det län där det finns flest hästar är Gotland, och på andra plats kommer Blekinge.

Hästsport i Sverige

Hästsport är en av de stora sporterna i Sverige. Det är den näst största sporten i Sverige, efter fotboll men större än ishockey, den största idrotten bland kvinnor, och den största handikappidrotten i landet. Dessutom är ridsport den största idrotten bland ungdomar, och den största motionsidrotten. I ridsport tävlar män och kvinnor på alla nivåer på lika nivåer.

  • Hästhoppning är den gren inom ridsport som har flest utövare. Tävlingarna sker på en bana med hinder av varierande höjd och svårighetsgrad.
  • Dressyr är en bedömningssport med domare som betygsätter hästen och ryttarens rörelser. Ryttaren och hästen rider ett program som har tränats in i förväg, och det är viktigt att hästen rids i rätt form och att rörelserna utförs på korrekt sätt och på rätt plats.
  • Fälttävlan är enligt många den mest krävande sporten, eftersom den kombinerar moment från flera andra ridsporter. I fälttävlan ingår dressyr, terrängritt över fasta hinder (uthållighetsprov) och hästhoppning på bana.
  • Körning påminner på flera sätt om fälttävlan, men med en viktig skillnad: i körning är hästen spänd framför en vagn. Det förekommer även körning med två hästar, vilket kallas för par. Precis som i fälttävlan tävlar man i dressyr, uthållighet och hinderkörning.
  • Distans innebär ridning över längre sträckor. En av de stora tävlingarna i distansritt är Hoburgsritten på Gotland.

Hästens betydelse för ekonomin

Det stora intresset för hästar i Sverige gör också avtryck i landets ekonomi. Jordbruksverket uppmanar hästintresserade att låta intresset ta steget över till företagande, och ger mycket information på denna sida om hur man går till väga.

Idag finns ungefär 30 000 heltidstjänster inom hästnäringen i Sverige. Omsättningen i samhällsekonomin som denna sektor omsätter är ungefär 48 miljarder kronor om året. En stor del av denna ekonomiska produktion sker på landsbygden, och hästen är också anledningen till varför många väljer att bo på landet eller i glesbygden.